Achter dit initiatief

Wie is de stichting G1000.nu?

De G1000Schagen wordt georganiseerd onder leiding van stichting G1000.nu samen met de initiatiefnemer, de gemeente Schagen. De werving en de faciliteiten voor de organisatie van de G1000Schagen worden verzorgd door een lokaal projectteam van de initiatiefnemers onder leiding van G1000.nu.

De stichting G1000.nu organiseert het Burgerberaad. De Stichting is onafhankelijk en heeft geen belang in de uitkomst. De stichting bemoeit zich verder niet met de inhoud en houdt zich alleen bezig met het proces. Er is een partnerovereenkomst gesloten tussen de Stichting en de gemeente, waarin de gemeente beloofd zich niet met het proces te bemoeien.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een Raad van Toezicht die er op let dat het team van G1000.nu zich ook echt niet met de inhoud bemoeit. Deelnemers en partners kunnen rechtstreeks bij de Raad van Toezicht terecht bij vragen of klachten over het proces. Meer informatie over de Raad van Toezicht is ook terug te vinden op de website van de stichting.

Voor de praktisch organisatie van het G1000 Burgerberaad is er een gezamenlijk projectteam met de gemeente in het leven geroepen onder leiding van G1000.nu.

Stichting G1000.nu is een initiatief van burgers en in 2013 ontstaan en heeft als missie het herstel van vertrouwen. Zowel tussen inwoners onderling als tussen inwoners ne de overheid. Lees meer op de website van de stichting.

Wie is de initiatiefnemer?

De G1000Schagen is een initiatief van de gemeente Schagen. 

De gemeente vindt het belangrijk om samen met de inwoners te bepalen wat er belangrijk is voor een leefbare gemeente. Daarom heeft de gemeente de Stichting G1000.nu gevraagd om een Burgerberaad te organiseren en een partnerovereenkomst getekend. Zo bepalen inwoners samen hoe de gemeente Schagen leefbaar wordt en blijft.