Op zaterdag 16 maart is het burgerberaad G1000Schagen gestart met de Burgertop. Ruim 250 deelnemers kwamen samen in het Regius College in Schagen. Daar gingen ze met elkaar in gesprek over de vraag ‘Hoe ziet een leerbare gemeente Schagen er in de toekomst uit?’. De uitkomsten worden de komende maanden verder uitgewerkt en op 22 juni wordt het Burgerberaad afgerond.

De meesten deelnemers waren ingelote inwoners. Uit alle hoeken van de gemeente Schagen deden uiteindelijk zo’n 190 inwoners mee. De jongste deelnemer was 16 jaar en de oudste 98! Daarnaast waren er mensen die deelnamen als werkgever, ambtenaar, politicus of vrijdenker. Er was veel enthousiasme onder de deelnemers: “Ik heb veel mensen gesproken die ik normaal in het dagelijks leven niet zomaar tegenkom. Ik heb veel leuke en interessante gesprekken gevoerd”. Een andere deelnemer vertelt: “Het is leuk om samen te zijn met een diversiteit aan betrokken mensen, ongeacht hun beweegredenen.”

Met veel verschillende deelnemers in gesprek

In de ochtend gingen deelnemers in groepjes van vier in gesprek. Ze leerden elkaar beter kennen en bespraken wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Er werd regelmatig van tafel gewisseld zodat iedereen de kans kreeg om verschillende mensen te spreken. Een deelnemer vertelt bijvoorbeeld “Dat iedereen “alleen” komt zorgt ervoor dat je makkelijk in gesprek raakt en (knel) punten uit de gemeente kan bespreken waarvan je denkt, dit kan beter! Hierdoor heb ik zelf ook veel nieuwe inzichten gekregen”.

Met behulp van een woordwolk werd op basis van de uitkomsten van de drie gespreksrondes de agenda voor de rest van het beraad gemaakt.

10 belangrijkste onderwerpen

Met behulp van de woordwolk hebben deelnemers de 10 belangrijkste onderwerpen bepaald. Dit werd de agenda voor de middag. Deelnemers konden zelf kiezen welke onderwerpen ze verder wilden uitwerken. De 10 belangrijkste onderwerpen waren als volgt:

  1. Wonen
  2. Betrokkenheid/samen/verbinding
  3. Communicatie
  4. Veiligheid
  5. Groen/natuur
  6. Toegankelijkheid
  7. Sociale voorzieningen/marktplaats
  8. Vrijwillgers
  9. Bereikbaarheid
  10. Jeugd/ouderen

Een peiling

In de middag zijn de deelnemers de onderwerpen verder gaan uitwerken. Dat zelf uitwerken is volgens een deelnemer heel belangrijk: ‘Het sparren over ideeën, luisteren naar elkaar en meedenken over zaken die ons allemaal aangaan is belangrijk.’  Na het uitwerken werd er een peiling gedaan om te bepalen welke voorstellen het meest belangrijk werden gevonden. De deelnemers konden de zaal doorlopen en stemmen op de 34 gemaakte voorstellen. Maar alle voorstellen gaan mee naar het vervolg. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje, waar nog enthousiast werd nagepraat. 

Volgende stap: het Burgerforum

De Burgertop was de eerste bijeenkomst van het Burgerberaad G1000Schagen. De volgende stap is het Burgerforum. Dan gaan de deelnemers de gemaakte voorstellen verder uitwerken. Zij doen dit met hulp van experts en inspiratoren. Op 22 juni komen alle deelnemers van de Burgertop weer bij elkaar en vormen samen een Burgerraad. Dan worden de uitgewerkte voorstellen gepresenteerd. Vervolgens wordt er op de voorstellen gestemd. Alle voorstellen die worden aangenomen vormen samen het Burgerakkoord. Dit Burgerakkoord wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek het uit te voeren. Maar met een deel van de uitkomsten zullen de inwoners zeker ook zelf aan de slag gaan. Niet voor niets was één van de agendapunten ‘vrijwilligers’. Wordt vervolgd….