BURGERFORUM

Het Burgerberaad G1000Schagen bestaat uit 3 fasen. De eerste fase was de Burgertop. Deze stond in het teken van kennismaken en het maken van een agenda voor de rest van het beraad.

De tweede fase is het Burgerforum. Tijdens diverse bijeenkomsten werken we de agenda en voorstellen uit de Burgertop verder uit.

Het Burgerforum bestaat uit de Kick-off (4 april), het Inspiratiecarrousel (25 april) en het Werkatelier (23 mei).

Inspiratiecarrousel – 25 april

Tijdens de Kick-off hebben de deelnemers aangegeven wie zij graag wilden spreken op de Inspiratiecarrousel. In 3 gespreksrondes gaan de deelnemers in gesprek met de Inspiratoren. Dit zijn experts op diverse gebieden.

Tijdens het tweede deel van de avond zullen de werkplaatsen met elkaar ervaringen uitwisselen en verder werken aan hun voorstellen.

Kick-off – 4 april

Door de deelnemers zijn de 34 voorstellen uit de Burgertop verdeeld over 16 werkplaatsen. Na 9 april krijgen alle werkplaatsen een plekje op deze website en kun je hun werk volgen. Een overzicht van de werkplaatsen:

 

Werkplaats Werktitel Voorstellen die meegenomen zijn:
Werkplaats 1 Stimulering doorstroming wonen 1.2 STIMULERING DOORSTROMING
Werkplaats 2 Toekomstig wonen in gemeente Schagen 1.3 Toekomstig wonen in Schagen
Werkplaats 3 Wonen

1.0 Een huis voor iedereen

1.1 Eerlijkere verdeling van betaalbare woningen voor alle doelgroepen

 Werkplaats 4.1 Communicatie = luisteren

3.0 (mis)communicatie

3.2 Communiceren kun je leren!

Werkplaats 4.2 Communicatie = luisteren

3.1 Communiceren is luisteren

3.2 Communiceren kun je leren!

Werkplaats 5 Veiligheid als basis

4.0 Veiligheid is veel omvattend, dat vinden wij samen belangrijk

4.2 Veiligheid en verbinding.

4.3 Veiligheid als basis!

Werkplaats 6 Houdt het en voel je veilig 4.1 Veiligheid is prioriteit
Werkplaats 7 Wij willen dat er plek is voor iedereen!!

7.2 Muziek en Ontmoeting in Schagen

8.1 Werven van vrijwilligers

8.2 VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR

Werkplaats 8 Bereikbaarheid en toegankelijkheid

6.0 Optimale toegankelijkheid: “hobbels” en “drempels” wegnemen

6.2 Toegankelijkheid komt van twee kanten!

9.0 Vergroting bereikbaarheid van communicatie, vervoer en voorzieningen gemeente Schagen

9.1 Bereikbaarheid binnen en van de gemeente

9.2 Bereikbaarheid OV / Gemeente

Werkplaats 9 Toekomstig wonen 1.3 Toekomstig wonen in Schagen
Werkplaats 11 Maatschappelijk makelaar

2.0 Wervingsactie voor vrijwilligers binnen dorpen en wijken, gefaciliteerd door de gemeente.

7.1 Sociale voorzieningen in de gemeente Schagen

Werkplaats 12 Operatie: Anders (samen) wonen 10.2 jong en oud samen(wonen)
Werkplaats 13 Campagne groen moet je doen!

5.2 Groen moet je doen!

5.3 Hoe groen wil je zijn?

Werkplaats 14 Sociale samenhang ouderen en jeugd 10.1 Sociale samenhang ouderen en jeugd
Werkplaats 15 Een mens, dier en aarde vriendelijke gem.

5.0 Van bewustwording naar gedragsverandering

5.1 BELEVEN IN HET GROEN

Werkplaats 16 Korte lijntjes 2.2 Versoepelen regelgeving en meer oor voor inwoners in buitengebieden en wijken

De resultaten van de Burgertop

Tijdens de Burgertop op 16 maart hebben ruim 250 inwoners met elkaar gesproken over de toekomst van het wonen in Schagen.

Samen hebben zij de thema’s bepaald die voor hen het belangrijkst zijn. Dit zijn de thema’s waar vervolgens over is doorgewerkt:

1. Wonen
2. Betrokkenheid/Samen/Verbinding
3. Communicatie
4. Veiligheid
5. Groen/Natuur
6. Toegankelijkheid
7. Sociale voorzieningen/Marktplaats
8. Vrijwilligers
9. Bereikbaarheid
10. Jeugd/Ouderen

DE TOP 34

Vervolgens zijn er op basis van deze thema’s 34 voorstellen gemaakt. Aan het einde van de dag is er een peiling gedaan om te bepalen welke voorstellen de inwoners het meest belangrijk vinden. Daar is de volgende top 34 uitgekomen. De deelnemers die zich hebben aangemeld voor het Burgerforum gaan nu aan de slag met deze voorstellen. Zij verwerken de input tot concrete voorstellen en adviezen.

Tijdens het Burgerforum kunnen deelnemers de hulp inroepen van deskundigen. Ook krijgen ze een informatieboek met informatie die betrekking heeft leefbaarheid in de gemeente Schagen.

Bekijk hier de top 34
 1. Vergroting bereikbaarheid van communicatie, vervoer en voorzieningen gemeente Schagen (9.0)
 2. Toekomstig wonen in Schagen (1.3)
 3. jong en oud samen(wonen) (10.2)
 4. Eerlijkere verdeling van betaalbare woningen voor alle doelgroepen (1.1)
 5. VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR (8.2)
 6. Bereikbaarheid binnen en van de gemeente (9.1)
 7. Van bewustwording naar gedragsverandering (5.0)
 8. Toegankelijkheid binnen handbereik (6.1)
 9. Communiceren is luisteren (3.1)
 10. BELEVEN IN HET GROEN (5.1)
 11. Een huis voor iedereen (1.0)
 12. Communiceren kun je leren! (3.2)
 13. Veiligheid is veel omvattend, dat vinden wij samen belangrijk (4.0)
 14. Veiligheid als basis! (4.3)
 15. STIMULERING DOORSTROMING (1.2)
 16. Het besef mag groeien, dat als je zowel voor jezelf als een ander leeft, dat je daar gelukkiger van wordt. (8.0)
 17. Toegankelijkheid komt van twee kanten! (6.2)
 18. Optimale toegankelijkheid: “hobbels” en “drempels” wegnemen (6.0)
 19. Hoe groen wil je zijn? (5.3)
 20. Groen moet je doen! (5.2)
 21. Versoepelen regelgeving en meer oor voor inwoners in buitengebieden en wijken (2.2)
 22. Bereikbaarheid OV / Gemeente (9.2)
 23. Veiligheid is prioriteit (4.1)
 24. Het maatschappelijke vierkant (10.0)
 25. (mis)communicatie (3.0)
 26. Dorps-/wijkraden als instrument (2.1)
 27. Sociale voorzieningen in de gemeente Schagen (7.1)
 28. Werven van vrijwilligers (8.1)
 29. Duidelijk, effectief en inclusief communiceren (3.3)
 30. Veiligheid en verbinding. (4.2)
 31. Sociale samenhang ouderen en jeugd (10.1)
 32. Muziek en Ontmoeting in Schagen (7.2)
 33. Wervingsactie voor vrijwilligers binnen dorpen en wijken, gefaciliteerd door de gemeente. (2.0)
 34. Verbetering samenwerking gemeente – burgers (2.3)

De voorstellen uit de Burgertop van 16 maart 

De voorstellen zijn hieronder online terug te kijken en (binnenkort) te downloaden als PDF. 

Wanneer je op een link klikt opent deze in een nieuw tabblad. 

 

Thema 1: Wonen

1.1 Eerlijkere verdeling van betaalbare woningen voor alle doelgroepen

Thema 2: Betrokkenheid / samen / verbinding

2.0 Wervingsactie voor vrijwilligers binnen dorpen en wijken, gefaciliteerd door de gemeente.
2.2 Versoepelen regelgeving en meer oor voor inwoners in buitengebieden en wijken
2.3 Verbetering samenwerking gemeente - burgers

Thema 3: Communicatie

Thema 4: Veiligheid

Thema 6: Toegankelijkheid

6.0 Optimale toegankelijkheid: "hobbels" en "drempels" wegnemen
6.1 Toegankelijkheid binnen handbereik
6.2 Toegankelijkheid komt van twee kanten!

Thema 7: Sociale voorzieningen / marktplaats

7.1 Sociale voorzieningen in de gemeente Schagen

Thema 8: Vrijwilligers

8.0 Het besef mag groeien, dat als je zowel voor jezelf als een ander leeft, dat je daar gelukkiger van wordt.

Thema 9: Bereikbaarheid

9.0 Vergroting bereikbaarheid van communicatie, vervoer en voorzieningen gemeente Schagen
9.1 Bereikbaarheid binnen en van de gemeente

Thema 10: Jeugd / ouderen