Alles over de Burgerraad G1000Schagen

“Zaterdag 22 juni bepalen de deelnemers van de G1000Schagen samen wat er in het Burgerakkoord komt. Die bijeenkomst noemen we de Burgerraad.”

Wat gebeurt er bij de Burgerraad?

Sinds de Burgertop op 16 maart zijn de deelnemers van de G1000Schagen druk geweest de voorstellen uit te werken. Ze hebben zich in Werkplaatsen georganiseerd. Elke Werkplaats presenteert op de Burgerraad één voorstel.

Om beurten presenteren de Werkplaatsen hun voorstellen in ongeveer vijf minuten. Ze maken ook duidelijk over welke ‘beslispunten’ de deelnemers gaan stemmen. Een panel stelt vragen .

Als alle presentaties zijn geweest, dan begint de stemming. Iedereen die heeft meegedaan aan de Burgertop heeft stemrecht. Per voorstel komen de beslispunten één voor één aan de orde. Stemt de meerderheid van de deelnemers vóór een beslispunt, dan komt het in het Burgerakkoord.

Het Burgerakkoord is de uitkomst van de G1000Schagen over het vraagstuk ‘Hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit’? Het wordt door de deelnemers ondertekend en overhandigd aan de gemeente Schagen, initiatiefnemer van het Burgerberaad.
Iedereen is welkom om op 22 juni aanwezig te zijn als toeschouwer. Je kunt je hier opgeven.

Programma 22 juni

09.30 uur Welkom en gezamenlijke start

10.00 uur Panelrondes deel 1

12.25 uur Lunch

13.00 uur Panelrondes deel 2

14.40 uur Pauze

15.00 uur Start zitting Burgerraad

16.45 uur Drankje en hapje

17:30 uur Einde

Daggids