Bibliotheek

Op deze pagina kun je informatie, documenten en links vinden die de deelnemers kunnen gebruik om zich te laten inspireren of informeren. De bibliotheek vult zich tijdens het proces met informatie die deelnemers met elkaar willen delen of waar zij om vragen. Wil jij ook graag iets in de bibliotheek plaatsen en doe je mee aan het Burgerberaad? Neem contact met ons op.

Algemeen

Informatieboekje

Door de gemeente Schagen is een informatieboekje samengesteld met algemene informatie over leefbaarheid in Schagen. Je vindt hierin onder andere diverse kerncijfers over de gemeente. 

Bekijk het hier.

Wonen

Algemeen

Stichting Statiegeld op Jeugd

Maakt betaalbaar wonen, huur en/of koop, mogelijk voor jongvolwassenen.

Platform 31

Kennis en netwerk voor stad en regio

Doorstroming

NH Bouwstroom

Conceptueel bouwen: werken vanuit herhaalbare oplossingen die ook flexibel zijn

Gedeeld door: Cunera (deelnemer G1000Zaanstreek-Waterland)

Wonen in de toekomst

Wageningen Universiteit

Zo kan de Nederlandse stad er in 2120 uitzien.

Woongemeenschappen

Hof van Leijh

Een bijzonder woongebouw waar wonen, zorg en welzijn samenkomen.

Woongemeenschap Eikpunt

Staande op de pijlers: meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming.

Samenleving/vrijwilligers/buurtniveau

Collectieve kracht

Hét kennisplatform van en voor burgercollectieven uit alle sectoren.

Noordkop

Federatie Landbouw en zorg

Intermediar tussen de aanbod- en vraagzijde van werk een een kwalitatieve dagbesteding op het platteland in Noord-Holland.

Festival: We doen het samen!

Ontmoeting tussen praktijk en beleid, uitwisseling, praktische tips, inspirerende inzichten én financiële mogelijkheden voor je project of initiatief. Festival is al geweest, maar bevat interessante links naar burgerinitiatieven. 

Bereikbaarheid

Wandelen en fietsen

Deze routes nemen je mee door het verleden en het heden van dit prachtige landschap en laten je zien wat er vandaag de dag allemaal wordt gedaan om deze mooie natuur in stand te houden. 

Buitengebied/groen/duurzaamheid

ASN Hollands Noorden

Waar boer, bodem en biodiversiteit samenkomen.

Energie Samen Noord-Holland

Organisaties – ván, voor en door lokale bewoners en bedrijven – werken aan brede bewustwording en draagvlak en voeren allerlei projecten in de energietransitie uit.

Dienstverlening/communicatie

Huh? Wat bedoeld u?

Laagdrempelig communiceren

Veiligheid

Stichting Sociale Veiligheid Nederland

Waarborgen van sociale veiligheid door het voorkomen en aanpakken van overlastgevend en crimineel gedrag.

Jongeren en ouderen

Stichting Senior&Student

Gratis ondersteuning van en gezelschap van een student.

Stichting Jong voor oud

Wij helpen het thuis blijven wonen makkelijker en comfortabeler te maken.

Stichting Ik ga splitsen

Subsidie voor samenwonen jong en oud.

Inspiratoren 25 april

Wonen

WoonCompagnie

Buurtteam Schagen is betrokken bij allerlei buurtinitiatieven. We onderhouden contact met huurders en organisaties, spelen een rol bij mogelijke conflicten of overlast en begeleiden bewoners bij individuele problemen. 

Het Polderhofje

Het hofje is voor senioren, waarbij bewoners rekening houden met het ouder worden.

WoonKollektief Purmerend

Eén WKP, tien woongroepen, eenenzeventig woningen en ongeveer 150 mensen. Iedereen heeft zijn privacy. Elke woning is gewoon een woning. Maar we delen ook heel veel en dat maakt het WKP bijzonder. Ook bereikbaar op facebook.

Onder de Pannen

Om een oplossing te bieden voor de groeiende economische dakloosheid, is De Regenboog Groep in 2014 begonnen met het project ‘Onder de Pannen’. Inmiddels zijn er al meer dan 250 mensen aan een woonplek geholpen en helpen we er ieder jaar meer. 

Samenleving / Vrijwilligers / Buurtniveau

Dorpswerk Noord-Holland

Onze vereniging ondersteunt georganiseerde bewoners die actief zijn voor de leefbaarheid en sociale samenhang in ca. 140 dorpen en kleine kernen en hun buitengebied.

Wonen plus Welzijn

Organisatie achter Noordkop voor elkaar (zie ietsje naar boven)

Mijn buurtje.nl

Verbind met je buurt en wordt buurtverbinder.

Samen stad en gemeenschap maken

Humanitas

Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben 78 afdelingen door het hele land.

Buitengebied/natuur/duurzaamheid

Hollands Noorderkwartier

Inspiratoren Karel Bruin-Baerts en Dennis Kos werken hier. Zij houden zich bezig met Waterbeheer en klimaatadaptatie en natuur en landschap respectievelijk.

HVC groep

Wij zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken. Dat is urgent, en dat doen we samen en slim, zodat jij daar nu en in de toekomst de vruchten van kan plukken.

Berijkbaarheid

Veilig verkeer Nederland

Wij helpen mensen en organisaties om zelf, heel makkelijk, een bijdrage te leveren om het verkeer veiliger te maken.

Jong/Oud

Woonzorggroep Samen

Wij zijn Samen, úw partner bij het ouder worden in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. U kunt bij ons terecht voor thuiszorg, langdurige zorg, revalidatie & behandeling, welzijnsdiensten en dagactiviteiten.

Jongerenwerk Link

In een wereld vol uitdagingen en complexe problemen staan wij onverschrokken aan de zijde van de jongeren.