Over de G1000Schagen

In het Burgerberaad G1000Schagen gaan 320 deelnemers met elkaar in gesprek en opzoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor een leefbare gemeente. Het Burgerberaad loopt van 16 maart tot 22 juni 2024. 

De deelnemers bepalen met elkaar de agenda voor het beraad. Daarna laten zij zich informeren door experts en inspiratoren.

We starten in kleine wisselende groepen van 4 personen. Zo kun je elkaar rustig leren kennen en werk je met elkaar aan de toekomst.  De ideeën worden uitgewerkt tot concrete voorstellen. Samen besluiten de deelnemers wat de beste voorstellen zijn. Die worden opgenomen in het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt aangeboden aan de politiek, met het verzoek dit akkoord uit te voeren en/of op te nemen in beleid.

Lees hieronder verder over het proces van het Burgerberaad, of kijk bij de veelgestelde vragen.

Het proces

De stappen toegelicht

Het G1000 Burgerberaad wordt georganiseerd door de stichting G1000.nu. De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook. Zij zorgen voor een goed verloop van het proces en zorgen ervoor dat iedere deelnemer aan bod komt. De Raad van Toezicht van de stichting let daarop en kan benaderd worden wanneer deelnemers daar vragen of twijfels over hebben.

LOTING EN DEELNEMERS
Een G1000 Burgerberaad is een gesprek van de hele samenleving: inwoners, werkgevers en ambtenaren/politici en vrijdenkers. Bij de G1000Schagen is er plaats voor maximaal 320 deelnemers in totaal, waarbij gelote inwoners de grootste groep vormen (minimaal 200).
Inwoners van de gemeente worden doormiddel van loting uitgenodigd om deel te nemen aan het Burgerberaad. Begin februari vallen de uitnodigingen op de mat. Overige deelnemers (werkgevers/professionals, ambtenaren/politici en vrijdenkers) kunnen zichzelf aanmelden voor het Burgerberaad via de website. 

1. BURGERTOP
Er wordt gestart met een Burgertop. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Met elkaar gaan we op zoek naar wat we samen belangrijk vinden op het gebied van leefbaarheid. Daarover gaan we met elkaar in gesprek en doorlopen we samen een proces om tot een agenda te komen en ideeën te beschrijven.

2. BURGERFORUM
We werken in de maanden na de Burgertop de ideeën uit tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen. De groepen worden begeleid door facilitatoren en lezers. We komen in deze periode meerdere keren bij elkaar. De Werkplaatsen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren. Maar we kunnen ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen. 

3. BURGERRAAD
Voor de Burgerraad komen alle 320 deelnemers van de Burgertop nogmaals bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt. We gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen we over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de gemeenteraad van de gemeente Schagen, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

MONITOR/KLANKBORDGROEP
Om te bewaken dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt, stellen de deelnemers van de Burgerraad een Monitor/Klankbordgroep aan. Deze groep van deelnemers kan na de Burgerraad gesprekken voeren met iedereen die met het Burgerakkoord aan de slag wil. 

Veelgestelde vragen

 

Hoe lang duurt de G1000Schagen?

Het hele proces duurt een aantal maanden vanaf de start van de Burgertop. We zijn al langer bezig met alle voorbereidingen samen met de gemeente. Op 16 maart 2024 gaan we echt van start met de Burgertop en op 22 juni 2024 ronden we het Burgerberaad af om tot een Burgerakkoord te komen.

Wat is een G1000 Burgerberaad?

Een G1000 Burgerberaad is een overleg met de hele samenleving. Nu klinkt dat wat saai. Maar dat is het zeker niet. Je spreekt steeds andere mensen en de bijeenkomsten zijn afwisellend. Je gaat in gesprek over de toekomst van de gemeente Schagen. En voor de doeners: Je werkt ook aan voorstellen.

In de gesprekken praat je over wat je belangrijk vindt. Inwoners die door een loting zijn uitgekozen gaan samen met ambtenaren, politici, vrijdenkers en werkgevers aan de slag. In een G1000 Burgerberaad krijgen inwoners de kans om mee te beslissen over de toekomst. 

In het beraad krijgen alle stemmen de ruimte. Het proces wordt begeleid door een ‘moderator’ (gespreksbegeleider) van de Stichting G1000. Ook zijn er mensen die de kleinere groepen ondersteunen.  Het gesprek staat centraal, niet het debat. Deelnemers krijgen ook informatie over het onderwerp en gaan in gesprek met experts. 

Waarom wordt de G1000Schagen georganiseerd?

De gemeente Schagen wil samen met haar inwoners in gesprek gaan over de vraag:

Hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit?

Met als doel om samen aan de toekomst te werken en om tot concrete voorstellen voor die toekomst te komen.

Maar dat doen de inwoners natuurlijk niet voor niks. De gemeenteraad heeft vooraf toegezegd aan de slag te gaan met de uitkomsten. Als een deel van de uitkomsten (nu) niet uitvoerbaar is, legt de gemeenteraad uit waarom dat zo is.

Waarom wordt er met loting gewerkt?

Het is helaas niet mogelijk om alle inwoners van de gemeente te laten deelnemen aan een burgerberaad. Daarom hebben we gekozen voor 320 deelnemers. Om iedereen een kans te geven werken we met loting. Ingelote burgers krijgen begin februari een persoonlijke uitnodiging in de bus en kunnen zich met een unieke code aanmelden.

Tweede loting

10.000 deelnemers krijgen een uitnodigingsbrief. Als we meer dan 200 aanmeldingen ontvangen wordt onder de aanmeldingen een tweede loting uitgevoerd.

We zorgen er dan voor dat we een zo verschillend mogelijke groep in de zaal hebben. Dat betekent dat we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er net zoveel mannen als vrouwen mee doen, mensen van verschillende leeftijden en verschillende opleidingstype en uit verschillende kernen van de gemeente.

Gaat een G1000 Burgerberaad altijd over leefbaarheid?

Nee, een G1000 Burgerberaad kan over allerlei onderwerpen gaan. Onderwerpen waar niet meteen een kant en klaar antwoord op is, maar die wel van grote invloed zijn op de hele samenleving.

Wie organiseert het Burgerberaad?

De stichting G1000.nu organiseert het Burgerberaad. De Stichting is onafhankelijk en heeft geen belang in de uitkomst. De stichting bemoeit zich verder niet met de inhoud en houdt zich alleen bezig met het proces. Er is een partnerovereenkomst gesloten tussen de Stichting en de gemeente, waarin de gemeente beloofd zich niet met het proces te bemoeien.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een Raad van Toezicht die er op let dat het team van G1000.nu zich ook echt niet met de inhoud bemoeit. Deelnemers en partners kunnen rechtstreeks bij de Raad van Toezicht terecht bij vragen of klachten over het proces.

Voor de praktisch organisatie van het G1000 Burgerberaad is er een gezamenlijk projectteam met de gemeente in het leven geroepen onder leiding van G1000.nu.

Wie kunnen er mee doen aan het G1000 Burgerberaad?

Gelote inwoners uit de gemeente
Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met loting. Zo heeft iedereen kans op deelname. Er is plaats voor 200 gelote inwoners. Heb je een brief met een uitnodiging voor het Burgerberaad ontvangen? Klik dan hier.

Daarnaast doen ook mee:

 • Vrijdenkers
  Woon je in de gemeente, ben je 16 jaar of ouder, actief in de gemeente en nauw betrokken bij het onderwerp leefbaarheid? Kun jij buiten bestaande kaders denken? Dan kon je je aanmelden als vrijdenker. Er is plek voor 40 vrije denkers. Is deze categorie niet vol op 28 februari dan biedt dat extra ruimte voor gelote inwoners. Aanmelden kan tot 28 feburari. 
 • Ambtenaren
  Ben je professioneel betrokken bij de gemeente als ambtenaar? Dan kon je je aanmelden als ambtenaar. Er is plek voor 20 ambtenaren. 
 • Politici
  Ben je politicus in de gemeente? Dan kon je je aanmelden als politicus. Er is plek voor 20 politici.
 • Werkgevers/bestuurder
  Ben je als werkgever/bestuurder betrokken in de gemeente? Ook dan kon je je aanmelden. Er is plek voor 40 werkgevers/bestuurders. Is deze categorie niet vol op 28 februari dan biedt dat extra ruimte voor gelote inwoners. 

* Voor alle deelnemertypen geldt dat er bij overaanmelding een tweede loting zal worden gedaan. Alle deelnemers krijgen op 4 maart bericht of zij mee kunnen doen. 

Waarom doen er niet alleen inwoners mee?

Een G1000 burgerberaad is niet alleen bedoeld om tot goede voorstellen te komen, maar ook om elkaar te ontmoeten en vertrouwen te krijgen in de toekomst en in elkaar. Daarom vindt er in het G1000 Burgerberaad een gesprek plaats tussen de burger en de overheid. Zo kunnen we als hele samenleving na het maken van de plannen ook aan de slag om ze te realiseren. 

Maar als ook de overheid mee doet, gaan zij dan niet de inhoud bepalen?

Onze ervaring is dat het in een Burgerberaad heel anders werkt. Omdat je steeds in wisselende groepjes met elkaar in gesprek gaat en praat over wat je belangrijk vindt kom je er achter welke toekomst je samen voor je ziet. Je doet altijd op persoonlijke titel mee. Je doet nooit namens een belang mee en je hoeft ook geen (politieke)standpunten te verdedigen. 

Waar en wanneer vindt het Burgerberaad plaats?

Alle data op een rijtje:

 • Zaterdag 16 maart 2024 gaan we van start met de Burgertop, met als centrale vraag: Hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit? Inloop is vanaf 9.15 uur en we starten om 10.00 uur en ronden om 16.00 uur af. De locatie ontvang je op 4 maart.
 • Daarna gaan we, met de deelnemers die dat willen, de uitkomst van deze dag verder uitwerken in het Burgerforum. De locatie ontvang je op 4 maart.
  De deelnemers aan het Burgerforum komen in de maanden april en mei drie keer een donderdag(avond) fysiek bij elkaar. Namelijk op:
  • Donderdag 4 april 2024 (Kick-off Burgerforum)
  • Donderdag 25 april 2024 (Inspiratie- en informatiemarkt)
  • Donderdag 23 mei 2024 (Werkatelier)
  • Drie online sessies op 11 april, 16 mei en 30 mei (ook terug te kijken en optioneel). 
 • De G1000 wordt afgesloten met de Burgerraad op zaterdag 22 juni 2024. Daar bepaal je samen met de andere deelnemers welke voorstellen worden opgenomen in het Burgerakkoord. Dit burgerakkoord wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De locatie ontvang je bij bevestiging op 4 maart. 
Wie organiseert het Burgerberaad eigenlijk?

De stichting G1000.nu organiseert het Burgerberaad. De stichting doet dit onder de voorwaarde dat geen van de partners uit het gebied zich bemoeit met het proces. G1000.nu heeft geen belang in welke uitkomst dan ook. De deelnemers bepalen met elkaar waar het burgerberaad precies over gaat. 

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een Raad van Toezicht die er op let dat het team van G1000.nu zich ook echt niet met de inhoud bemoeit. Deelnemers en partners kunnen rechtstreeks bij de Raad van Toezicht terecht bij vragen of klachten over het proces.

Voor de praktisch organisatie van het G1000 Burgerberaad is er een gezamenlijk projectteam in het leven geroepen onder leiding van G1000.nu.

Hoe ziet de startbijeenkomst, de Burgertop, op 16 maart eruit?

Bekijk hierboven de infographic voor een schets van het programma. Deelnemers krijgen een uitgebreide e-mail voor deze eerste bijeenkomst. Je start in kleine groepjes van vier personen. Je zit dus niet meteen met 320 mensen om de tafel. We spreken spelregels met elkaar af over op welke manier we met elkaar omgaan. 

Waar word ik op 16 maart voor de start, de Burgertop verwacht?

De Burgertop vond plaats in het Regius college in Schagen

Hoe ziet de Burgerforum fase eruit?

In de Burgerforum fase gaan de deelnemers die dat willen, door met het uitwerken van de ideeën uit de Burgertop. Deze ideeën worden uitgewerkt tot concrete voorstellen. Dit gebeurt in kleinere groepen die samenwerken in Werkplaatsen.

In deze periode zijn er fysieke en online bijeenkomsten:

 • Kick-off Forumfase: donderdag 4 april 2024
 • Eerste online bijeenkomst: donderdag 11 april 2024
 • Inspiratiecarrousel: donderdag 25 april 2024
 • Tweede online bijeenkomst: donderdag 16 mei 2024
 • Werkatelier: donderdag 23 mei 2024
 • Derde online bijeenkomst: donderdag 29 mei 2024

De groepen worden tijdens deze fase begeleid door facilitatoren en lezers. De Werkplaatsen kunnen een beroep doen op experts, ervaringsdeskundigen en inspiratoren. Maar ze kunnen ook zelf op pad gaan om materiaal te verzamelen. De rest van de regio kan betrokken worden via een online forum.

Hoe zit het met de online sessies van 11 april, 16 mei en 30 mei?

Er zijn 3 online sessies op via Zoom van 20.00 uur tot 21.00 uur. Iedere sessie presenteren 3 of werkplaatsen hun voorstel (voor zover dat klaar is). Dit zorgt ervoor dat jullie op de hoogte blijven van waar alle werkplaatsen mee bezig zijn. Ook helpt het om de voorstellen aan te scherpen. Je ontvangt via de mail de link naar de Zoomsessie. Als je nog nooit Zoom hebt gebruikt kun je van ons hulp krijgen.

Vergoeding voor ingelote deelnemers

Om het jou wat makkelijker te maken om mee te doen kun je een vergoeding krijgen van 50 euro per bijeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om oppas te betalen. Of het maakt het wat makkelijker om vrij te nemen van je zaterdagbaantje. Als je alle 5 de bijeenkomsten erbij bent ontvang je in totaal 250 euro.

Wat is een werkplaats?
 • Deelnemers die samen aan een voorstel werken
 • 10 tot 15 deelnemers
 • Alle ideeën van de Burgertop worden verdeeld over de werkplaatsen
 • Jij kiest waar je aan wilt werken in welke werkplaats
 • Deelnemer leid jezelf!

Je beslist als werkplaats samen waar je aan wilt werken en wat er in het uiteindelijke voorstel komt, dat op 22 juni 2024 wordt gepresenteerd. 

Gids voor de werkplaatsen

Alle werkplaatsen zullen een gids ontvangen met de stappen van het Burgerberaad er in. Ook staat daarin uitgelegd wat er van jullie wordt verwacht voor de Burgerraad van 22 juni 2024. Je kunt de gids hier downloaden.

Wat gebeurt er tijdens de Burgerraad op 22 juni?

Voor de Burgerraad op 22 juni 2024 komen alle 320 deelnemers van de Burgertop nogmaals bij elkaar. Hier presenteren de Werkplaatsen de voorstellen die zij hebben uitgewerkt. We gaan hierover met elkaar in gesprek. In de officiële zitting van de Burgerraad stemmen we over de voorstellen. Wordt het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen, dan maakt het vanaf dat moment onderdeel uit van het Burgerakkoord. Het Burgerakkoord wordt overhandigd aan de gemeenteraad van de gemeente Schagen, met het verzoek om het akkoord uit te voeren.

Ik ben enthousiast en ik wil meedoen!

Wie kunnen er meedoen aan de G1000Schagen?

 • Willekeurig uitgekozen inwoners uit de gemeente
  Omdat er geen plek is voor alle inwoners van de gemeente werken we met een loting. Zo heeft iedereen kans om mee te doen. Er is plaats voor 200  inwoners. Heb je een brief met een uitnodiging voor het Burgerberaad ontvangen? Dan kun je je hier aanmelden om deel te nemen aan de G1000Schagen. Aanmelden kan tot 28 februari. Let op: Je hoort 4 maart of je mee kunt doen. Als we meer dan 200 aanmeldingen krijgen volgt er namelijk nog een loting!
 • Vrijdenkers
  Woon je in de gemeente, ben je 16 jaar of ouder, actief in de gemeente en nauw betrokken bij het onderwerp leefbaarheid? Kun jij buiten bestaande kaders denken? Dan kun je je aanmelden als vrijdenker. Er is plek voor 40 vrije denkers. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. Aanmelden kan tot 28 februari. 
 • Ambtenaren
  Ben je professioneel betrokken bij de gemeente als ambtenaar? Dan kun je je aanmelden als ambtenaar. Er is plek voor 20 deelnemers in deze categorie. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. Aanmelden kan tot 28 februari.
 • Politici
  Ben je politicus in de gemeente? Dan kun je je aanmelden als politicus. Er is plek voor 20 deelnemers in deze categorie. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. Aanmelden kan tot 28 februari.
 • Werkgevers/bestuurder
  Ben je als werkgever/bestuurder betrokken in de gemeente? Dan kun je je aanmelden. Er is plek voor 40 deelnemers in deze categorie. Bij teveel aanmeldingen vindt er een loting plaats. Aanmelden kan tot 28 februari.

Behoor je niet tot een van deze categorieën maar wil jij wel graag kennis en expertise delen op de inspiratie- en informatiemarkt? Neem contact met ons op!