Het zit er op! Het Burgerberaad G1000Schagen 

Op 16 maart zijn we met zijn allen van start gegaan met het Burgerberaad G1000Schagen, met als centrale vraag ‘Hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit?’. Het was een hele reis. Maar liefst vijf bijeenkomsten, aangevuld met 4 online bijeenkomsten is er met elkaar hard gewerkt. Er is met experts en ervaringsdeskundigen gesproken, informatie uitgewisseld, filmpjes gemaakt, bij elkaar op de koffie gegaan, en heel erg hard gewerkt. 

Afsluiting 22 juni, de Burgerraad

Ook de afsluiting op zaterdag 22 juni was een intensieve dag. Nadat eerst alle werkplaatsen hun voorstelen enthousiast hadden gepresenteerd aan drie verschillende panels vond de zitting van de Burgerraad plaats. 57 beslispunten bleek een behoorlijk aantal om in stemming te brengen. Er is genoten van de aanvullende filmpjes en er is ook flink gezweet op deze zomerse dag. Maar aan het einde van de middag lag daar het Burgerakkoord. Met 42 aangenomen beslispunten kan nu de gemeente en de inwoners aan de slag met de resultaten!