We willen zoveel mogelijk verschillende inwoners van Schagen een stem geven in het Burgerberaad. Daarom wordt er met loting gewerkt. Je leest er hier meer over. 

Het is belangrijk dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen aan het Burgerberaad. Daarom wordt er met loting gewerkt. Inwoners worden willekeurig uitgekozen.

De loting gebeurt in twee stappen. Als eerste wordt er een grote groep inwoners uit de gemeente willekeurig uitgekozen. Vervolgens wordt er een tweede loting gedaan. Daarbij wordt gekeken naar cijfers over de bevolking van de gemeente Schagen.

De loting is inmiddels uitgevoerd. Het is gelukt om een representatieve groep in te loten.  Dat betekent dat van jong tot oud, van praktisch tot theoretisch opgeleid en uit alle hoeken van de gemeente deelnemers mee doen. En dat de percentages overeenkomen met de bevolkingsopbouw. 

Voor de loting van deelnemers zijn er een aantal stappen doorlopen die we hieronder samenvatten. Ben jij iemand van de cijfers? Hier vindt je de volledige verantwoording van de loting. 

Stap 1: Eerste loting

 • Half januari 2024: Eerste loting van 10.000 inwoners van 16 jaar en ouder uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Op basis van voormalige gemeentegrenzen zijn deze 10.000 verdeelt:
  • Zijpe: 3333 inwoners
  • Harenkarspel: 3333 inwoners
  • Schagen: 3334 inwoners

Stap 2: Aanmeldingen inwoners

 • Periode: Vanaf eind januari tot 28 februari konden inwoners zich aanmelden
 • Aantal aanmeldingen: 450+

Stap 3: Tweede Loting

 • Doel: Selectie van 200 inwoners uit aanmeldingen voor een zo divers mogelijke groep in de zaal.
 • Gebruik van aanmeldingsinformatie: leeftijd, gender, postcodegebied, opleidingsniveau, woonsituatie en taal die thuis gesproken wordt.

Stap 4: Definitieve bevestiging deelnemers uiterlijk 4 maart

 • De deelnemers die ingeloot zijn bij de tweede loting ontvangen bericht.
 • Alle overige inwoners die zich hebben gemeld krijgen ook bericht. Zij komen als zij dat willen op een reserve lijst.

Door onafhankelijke specialisten

Een team van onafhankelijke specialisten, de Sortition Foundation in Cambridge (Engeland), heeft de tweede loting gedaan. Ze hebben dat met een lijst gedaan zonder namen en contactgegevens. Het computermodel dat ze gebruiken, zorgt dat de kenmerken van de ingelote inwoners zo dicht mogelijk liggen bij die van de bevolking van de gemeente Schagen.

Wat gebeurt er na de loting?
Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt uiterlijk 4 maart bericht per e-mail of zij wel of niet zijn ingeloot. Op 16 maart  is de eerste bijeenkomst, de Burgertop.

Wie hebben zich aangemeld?
Er zaten mensen van 16 tussen en mensen van boven de 90. En met verschillende opleidingstypen en uit alle hoeken van de gemeente. Wel waren er soms verschillen. Er waren naar verhouding iets meer aanmeldingen van theoretisch opgeleide mensen dan praktisch opgeleide mensen. En iets meer aanmeldingen van inwoners van boven de 60. Ook hadden meer vrouwen dan mannen zich opgegeven. In de tweede loting is er voor gezorgd dat de verhoudingen kloppen.

Meer weten?

Lees hier meer over hoe de loting exact in zijn werk is gegaan.

Er was een aparte aanmelding voor werkgevers, politici, ambtenaren en vrijdenkers. Ook voor de groep vrijdenkers is op dezelfde wijze een loting uitgevoerd. Voor de overige groepen waren er minder aanmeldingen dan plaatsen, dus daarvoor is niet geloot.