Het Burgerberaad G1000Schagen is gestart! Vanaf maandag vind je op de website een verslag en de foto’s. Inclusief alle voorstellen. We delen alvast de agenda zoals die door de deelnemers is vastgesteld en de uitslag van de peiling die aan het einde van de middag is gedaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod in het beraad: 

  1. Wonen
  2. Betrokkenheid/samen/verbinding
  3. Communicatie
  4. Veiligheid
  5. Groen/natuur
  6. Toegankelijkheid
  7. Sociale voorzieningen/marktplaats
  8. Vrijwillgers
  9. Bereikbaarheid
  10. Jeugd/ouderen

De top 34 van de deelnemers

Op basis van de thema’s is er een peiling gedaan. Dit is de uitslag:

Alle voorstellen gaan mee naar het vervolg!

Titel Stemmen
1 Vergroting bereikbaarheid van communicatie, vervoer en voorzieningen gemeente Schagen (9.0) 64
2 Toekomstig wonen in Schagen (1.3) 59
3 jong en oud samen(wonen) (10.2) 44
4 Eerlijkere verdeling van betaalbare woningen voor alle doelgroepen (1.1) 41
5 VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR (8.2) 36
6 Bereikbaarheid binnen en van de gemeente (9.1) 35
7 Van bewustwording naar gedragsverandering (5.0) 35
8 Toegankelijkheid binnen handbereik (6.1) 33
9 Communiceren is luisteren (3.1) 32
10 BELEVEN IN HET GROEN (5.1) 31
11 Een huis voor iedereen (1.0) 30
12 Communiceren kun je leren! (3.2) 29
13 Veiligheid is veel omvattend, dat vinden wij samen belangrijk (4.0) 28
14 Veiligheid als basis! (4.3) 27
15 STIMULERING DOORSTROMING (1.2) 26
16 Het besef mag groeien, dat als je zowel voor jezelf als een ander leeft, dat je daar gelukkiger van wordt. (8.0) 25
17 Toegankelijkheid komt van twee kanten! (6.2) 24
18 Optimale toegankelijkheid: “hobbels” en “drempels” wegnemen (6.0) 23
19 Hoe groen wil je zijn? (5.3) 22
20 Groen moet je doen! (5.2) 22
21 Versoepelen regelgeving en meer oor voor inwoners in buitengebieden en wijken (2.2) 20
22 Bereikbaarheid OV / Gemeente (9.2) 19
23 Veiligheid is prioriteit (4.1) 19
24 Het maatschappelijke vierkant (10.0) 19
25 (mis)communicatie (3.0) 19
26 Dorps-/wijkraden als instrument (2.1) 18
27 Sociale voorzieningen in de gemeente Schagen (7.1) (7.1) 16
28 Werven van vrijwilligers (8.1) 15
29 Duidelijk, effectief en inclusief communiceren (3.3) 15
30 Veiligheid en verbinding. (4.2) 12
31 Sociale samenhang ouderen en jeugd (10.1) 11
32 Muziek en Ontmoeting in Schagen (7.2) 11
33 Wervingsactie voor vrijwilligers binnen dorpen en wijken, gefaciliteerd door de gemeente. (2.0) 8
34 Verbetering samenwerking gemeente – burgers (2.3) 6